CONTACT     

Onze contactgegevens luiden:

Stichting Rolstoelcarnaval Breda
Adres: p/a Brederostraat 1
4819 HG Breda
Telefoon: 076-5216185
E-mail: info@rolstoelcarnaval.nl
Website: www.rolstoelcarnaval.nl

Geef steeds duidelijk uw naam en adresgegevens op.