CONTACT     

Onze contactgegevens luiden:

Stichting Rolstoelcarnaval Breda
Adres: p/a Burg. Van Gilsstraat 153
4813 PT Breda
Telefoon: 06 12 37 46 07
E-mail: info@rolstoelcarnaval.nl
Website: www.rolstoelcarnaval.nl

Heeft u iets te melden of te vragen gebruik dan onderstaand formulier.

Voornaam *:
Achternaam *:
Adres en huisnummer :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer mobiel:
E-mailadres *:
Bericht *: